ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДАНИХ освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти Галузь знань: 12 – інформаційні технології Спеціальність: 122 – комп’ютерні науки Освітня кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук Проект ОПП «Прикладні дослідження даних» ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього рівня “магістр”  Будемо вдячні за зауваження та пропозиції до покращення програми, які просимо внести у форму тут.