м. Львів, вул. Замарстинівська, 83А

admin

Програмування на С++

Об’єктно-орієнтований підхід до програмування залишається на даний момент одним з найпопулярніших методів в проектуванні та розробці великих та складних програмних систем. При використанні основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування програмні модулі отримують важливу перевагу над процедурним підходом – здатність до розширення без дублювання коду, та здатність до перевикористання вже наявних програмних модулів. Фахівець, який використовує об’єктно-орієнтований підхід, окрім знань інструментів конкретної мови програмування, повинен також володіти навичками системного аналізу предметної області для коректного проектування ієрархів класів та зв’язків між класами. Адже помилка…

0
Детальніше

Аналітика даних

Курс дозволяє отримати основні знання і навички потрібні для роботи у ролі аналітика даних, який виконує простий аналіз для опису даних, зокрема створює звіти та інформаційні панелі. Етапи робочого процесу, за який відповідає фахівець: підготовка даних, дослідження та візуалізація даних. У процесі вивчення дисципліни студенти дізнаються, як імпортувати, очищувати, маніпулювати та візуалізувати дані на мові програмування R та отримають практичний досвід роботи з деякими найпопулярнішими бібліотеками R, зокрема ggplot2 та компонентами tidyverse, такими як dplyr та readr. Крім того, здобувачі…

0
Детальніше

Освітня конференція “Планета Business Analysis. Всесвіт ІТ” | ІТ СТЕП Університет

Всесвіт ІТ не обмежує коло своїх фахівців лише розробниками чи тестувальниками програмного забезпечення. Варто пам’ятати, що в сфері ІТ існує велика кількість інших зіркових професій для різнобічних осіб. Тому усі на борт! Запрошуємо учнів 10-11 класів та їх батьків, а також студентів перших курсів ІТ-напрямів відвідати безкоштовну освітню конференцію “Планета Business Analysis. Всесвіт ІТ”, що відбудеться в живому форматі за підтримки ЛОДА та компанії EPAM.  Попередня реєстрація обов’язкова. Коли: 22 травня, субота, 10:00 – 19:00 Де: планово оффлайн, з дотриманням…

0
Детальніше

26.04-30.04 – EPAM University Week в ІТ СТЕП Університеті

З 26 квітня стартує EPAM University Week в ІТ СТЕП Університеті. Це чудова можливість для студентів познайомитися з компанією, почути про її цінності, поспілкуватися з топовими фахівцями і, звісно, зарекомендувати себе. Реєстрація обов’язкова. Графік проведення заходів: 26 квітня 15:00-15:20 – Сергій Щербак, Resource Development Team Leader, “Перші кроки в IT: погляд з середини IT компанії.” 15:30-15:50 – Андрій Грицак, Software Engineer, “Що таке RPA і ще трохи про кар’єру.” 15:50-16:10 – Ольга Бей, Systems Engineer, “Як випадково потрапити у DevOps і залишитися там?”…

0
Детальніше

Емоційний інтелект

Розуміння сутності «емоційного інтелекту», ознайомлення з технологіями його розвитку і керування. Емоційний інтелект та його компоненти (емоційний, когнітивний, комунікативний та поведінковий). Особистісно-професійні якості, що впливають на розвиток емоційного інтелекту. Психофізіологічні основи емоцій та почуттів, їхній вплив на життя людей в особистісній, міжособистісній, груповій (колективній), професійній, сімейній сферах. Керування емоціями та почуттями в нетипових ситуаціях, вміння контролювати себе, свої емоції та свій розум.

0
Детальніше

Дизайн мислення

Метою курсу є вивчення методології та інструментарію дизайн-мислення в процесі створення продуктів. Курс орієнтований на розуміння креативності та сучасних підходів до інновацій і передбачає вивчення основних моделей, принципів, методів в та практичних особливостей реалізації інноваційних проектів на основі дизайн-мислення. Студенти отримують навички критичного аналізу програм і проектів, а також навички підготовки відповідних проектів та аналітичних оглядів до них.

0
Детальніше

Основи економіки та бізнесу

Метою вивчення курсу є формування системи знань щодо основ функціонування та розвитку економіки, особливостей ведення підприємницької діяльності в Україні, процесу започаткування власної справи, економічного мислення, опанування знань щодо, ознайомлення з основними економічними законами, методами пізнання економічних явищ та процесів.

0
Детальніше

Господарське законодавство

Курс орієнтований на систематизоване вивчення нормативно-правової основи господарського правопорядку в Україні та з’ясування ними головних нормативно-правових положень діяльності суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва із урахуванням особливостей її здійснення в умовах функціонування ринкової економіки. Основні теми, що вивчаються: Основи фінансів підприємства. Система грошових розрахунків підприємства. Грошові потоки підприємства. Формування й розподіл прибутку. Система показників рентабельності. Операційний C-V-P аналіз. Оподаткування підприємств. Фінансова звітність і оцінка фінансового стану підприємства. Кредитування підприємств. Фінансова санація і запобігання банкрутству підприємств. Малий бізнес і його місце…

0
Детальніше

Цифрова економіка

Курс орієнтований на формування системи знань щодо динаміки розвитку цифрової економіки, альтернативних економічних моделей та цифрових інновацій, з’ясування ролі бізнесу, домогосподарств та держави у цифровій економіці, а також причин та наслідків зміни економіки за останні десятиліття, їх важливості та перспектив подальшого розвитку. Основні теми, які розглядаються: Трансформація реальної економіки в цифрову економіку. Роль технологічної революції у світовій економіці. Цифрова інновація та її вплив на економічне зростання. Концепція «четвертої промислової революції». Екосистема цифрової економіки: інфраструктура, ІТ-навички та зростання цифрового населення, онлайн-платформи.…

0
Детальніше

Макроекономіка

Курс орієнтований на розкриття механізму функціонування національної економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою. Основні теми, які розглядаються: Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Ринок праці. Грошовий ринок. Інфляційний механізм. Сукупні видатки та економічна рівновага. Національний ринок товарів та його рівновага. Споживання, заощадження та інвестиції. Економічна динаміка. Держава в системі. Макроекономічного регулювання. Зовнішньоекономічна діяльність.

0
Детальніше
Call Now Button