ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДАНИХ

освітньо-професійна програма

другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань: 12 – інформаційні технології

Спеціальність: 122 – комп’ютерні науки

Освітня кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук

Проект ОПП «Прикладні дослідження даних»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього рівня “магістр” 

Будемо вдячні за зауваження та пропозиції до покращення програми, які просимо внести у форму тут.