ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДАНИХ

освітньо-професійна програма

другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань: 12 – інформаційні технології

Спеціальність: 122 – комп’ютерні науки

Освітня кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук

Проект ОПП «Прикладні дослідження даних»

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього рівня “магістр” 

Єдиний вступний іспит (з іноземної мови)

Будемо вдячні за зауваження та пропозиції до покращення програми, які просимо внести у форму тут.