Завершився перший модуль інтенсивного курсу для педагогів Hard&Soft Skills “Глибинна психолого-педагогічна майстерність” у ІТ СТЕП Університеті. Спікер Оксана Калінська поділилася думками щодо того, яким має бути педагог у сучасному інтерактивному світі, про його роль та важливість інновацій педагогічних навиків: 

Нова концепція освіти передбачає появу нової ролі педагогів, яким також необхідно володіти новими вміннями, ставати тими, хто навчається протягом життя для засвоєння нових знань, педагогічних ідей та технологій. У контексті цього, викладач має бути елітарною особистістю, майстром діалогічної взаємодії, психологом-практиком, педагогом-майстром, тобто володіти глибинною психолого-педагогічною майстерністю.

Викладач зобов’язаний бути не лише відмінним науковцем та компетентним фахівцем у своїй галузі, а й педагогом, вихователем, оратором, психологом, і, навіть, актором.

Саме інтенсивний курс для педагогів Hard&Soft Skills, який розпочався 4 листопада в ІТ СТЕП Університеті з 1 модуля «Глибинна психолого-педагогічна майстерність», націлений на те, щоб удосконалити та поглибити знання викладачів, їхню здатність не просто доступно передавати знання, зрозуміло викладати матеріал, але й розвинути спроможність розумно та тонко «диригувати» пізнавальною активністю суб’єктів освітнього процесу, спрямовувати її в потрібну сторону та організовувати їхню самостійну роботу. 

Під час проходження модуля учасники дійшли висновків, що кожен педагог повинен мати свій особливий неповторюваний талант, природні здібності, бути творчою особистістю. Оскільки підготувати майбутнього творчого фахівця може лише творча особистість. Це не означає, що потрібно копіювати поведінку успішних педагогів, адже можна мати власну думку, бути неповторними у реалізації свого предмету, позаяк майбутнє за новаторами. 

Педагоги здобули навички педагогічної інноватики щодо оволодіння основами педагогічної майстерності, формами і методами маніпулятивного впливу не з негативним стереотипним сприйняттям, а як складовою педагогічного процесу. Адже стратегія педагогічно-маніпулятивного впливу в освітньому процесі має організовуватися на гуманній взаємодії суб’єктів діяльності: взаємодіяти з будь-яким партнером, ввічливо й доброзичливо спілкуватися, створити умови для почуття відповідальності не тільки за свої власні успіхи, а й за успіхи своїх партнерів, повністю усвідомлювати, що спільна робота – це серйозна і відповідальна праця. 

Учасники в загальному сформулювали висновки, що маніпулятивний вплив в педагогічному процесі вимагає адекватності та самооцінки, узгодження з певними загальноприйнятими нормами. Критерієм моральності педагогічних маніпуляцій варто вважати етичні принципи і моральні норми, а також мотиви і цілі, якими керується суб’єкт впливу для постійного покращення освітнього процесу.

Отже, педагогічна майстерність – це не лише ерудиція чи вільне володіння матеріалом. Є чимало різних складових цієї майстерності: ораторське мистецтво, артикуляція, вміння рухатися по аудиторії, відчувати емоційний стан учнів чи студентів, вміти вміло керувати ним та спрямовувати в правильне русло. 

В межах модуля педагоги обмінялися інформацією та досвідом, ідентифікацією та використанням найкращих практик в подальшій професійній діяльності. Таким чином дійшли висновку, що педагогічна майстерність викладача – це інтегрована якість особистості, що забезпечує результативну стабільно-високу діяльність, професійно-педагогічний саморозвиток, самоактуалізацію на основі гуманізму, психолого-педагогічної, методичної, фахової та емоційної компетентності, особистісних якостей, індивідуального педагогічного стилю та професійної мобільності”. 

Також отримали відгуки від педагогів, що були учасниками I модулю “Глибинна психолого-педагогічна майстерність” інтенсивного курсу “Hard&Soft Skills”.

Жанна Пеленська,  вчитель інформатики CЗШ 23 м. Львова 

Дякую за запрошення на курс, оскільки додаткове навчання для педагогів є надзвичайно корисним: дозволяє актуалізувати набуті знання, отримати нові, обмінятися інформацією із колегами, надихнутися новими ідеями 🙂

Завдяки даному модулю я отримала рекомендації книг, котрі б хотіла прочитати чи ознайомитися. Найбільше запам’ятався анекдот про печенька і студентів.”

Тетяна Лой, вчитель СЗШ 23

Дякую за можливість пройти курс, було цікаво та пізнавально!  На мою думку, в сучасному світі аби бути в “тренді”, необхідно постійно вчитись і вдосконалюватись, адже технології не стоять на місці, разом з ними змінюється світ і наша буденність. Надзвичайно важливим для педагога є бажання та ініціативність у пізнанні нового, адже ми вчимо майбутні покоління, що продовжуватимуть прогрес, змінюватимуть наше сьогодення.

Модуль однозначно був цікавим та корисним, адже розуміння емоцій людей, глибинні переживання та перцепція – soft skills, які потрібні не лише педагогу, а й  будь-якій людині для позитивної комунікації. Щиро вдячна чудовому спікеру, що цікаво розповіла про різні моменти, наводила приклади з життя, та надала чудові  матеріали для самоопрацювання. 

Найбільше сподобались і запам’ятались вправи – активності. Дуже цікаво відчути на собі різні емоції та переживання, які відчувають діти, ми змінюємо звичні для нас ролі та самі стаємо учнями.

Мені було б цікаво більше дізнатись про ораторську майстерність, приклади як знімати напругу, хвилювання перед виступами.

Оксана Чорна, викладач ДНЗ “ЛВПУ торгівлі та сфери послуг”

Метою підвищення кваліфікації педагогів є вдосконалення освіти та професійної підготовки, шляхом поглиблення, розширення, оновлення її професійних знань, умінь і навичок. Ми повинні вдосконалюватися у будь-якій сфері діяльності, щоб бути педагогом нового покоління, не зациклюватися лише на своєму предметному напрямі та бути відкритим для нового.

Мені модуль дуже сподобався, оскільки на психологію ми, педагоги, покладаємо  дуже мало часу, і це не правильно. Найбільше сподобалася лекція про маніпуляції та емоційний інтелект, а також експеримент з картами (до речі вже також спробувала на своїх студентах).

Напевно ще б хотіла глибше вивчити тему емоційного інтелекту, а також про перцепцію у спілкуванні.

Ольга Бутляр, педагог-організатор Гребінцівської ЗОШ 

Додаткове навчання для педагогів є актуальним, оскільки дозволяє йому збагатити свої знання, оцінити свої сили, можливості. Коли педагог вчиться, це означає, що він не стоїть на місці, а самовдосконалюється. Сучасні діти хочуть бачити педагога, який все знає, вміє дати відповіді на абсолютно всі питання, тому заради цього потрібно вчитись, щоб постійно бути цікавим і корисним дітям і вміти достукатись до дитячих сердець.

У модулі були висвітлені дуже цікаві теми, які збагатили мої знання. Сподобалось абсолютно кожне заняття, було цікаво, доступно та зрозуміло висвітлено тему. А запам’ятались найбільше інтерактиви, які проводила спікерка. Ну і звісно сама викладачка, яка з першого слова вміє знайти контакт з людиною, вміє зацікавити, вміє донести своє слово.

Дуже вдячна ІТ СТЕП Університету за можливість пройти такий глибокий і цікавий курс. Я ні хвилини не жаліла, що потрапила сюди. Все було дуже цікаво, я б сказала на висоті. Окреме дякую Оксані. Від неї було стільки віддачі, стільки цікавої інформації, видно наскільки вона цікава, начитана та розумна людина!

Вікторія Графф, учитель КЗ ЛОР “Винниківська санаторна школа”

Особисто я завжди з радістю  поспішаю записатися на тренінги, курси, лекції, які організовує ІТ СТЕП Університет для педагогів. Подібні заняття дуже актуальні, адже це обмін корисною інформацією, обмін досвідом, спілкування на важливі теми (викладацька діяльність, сучасний учень, нові можливості  вчителя). Модуль, який провела Оксана Калінська, дуже сподобався, були різні інтерактивні прийоми, вправи, завдання. Це все я зможу використати у своїй роботі.  Найбільше запам’яталась вправа “Намалюй свій настрій”, а також “Відгадай слова”. У майбутньому хотіла б ще відвідати модулі з психології, ораторського мистецтва, або про те, як зробити онлайн навчання цікавим.

Олена Качалуп, директор НВК с.Торгановичі

Навчання впродовж життя – одна з ключових компетентностей. Вміння вчитись активно й ефективно – запорука успіху в майбутньому, яке визначатиметься динамічними змінами, невизначеністю та готовністю до перекваліфікації, в тому числі й педагогів. Без сумніву, цей модуль був корисним. Він дав змогу систематизувати інформацію, що мені вже була відома та доповнити її. Найкориснішим було проведення практичних вправ для закріплення теоретичної інформації курсу. Мені було б цікаво дослідити тему стресостійкості та попрактикуватися у цьому.”

Зоряна Тиліпська, вчителя фізики Підберізцівського НВК І-ІІІст.

Людина повинна вчитися впродовж життя. І вчитель не є винятком. Дивлячись на сучасні технології та наших дітей сучасний вчитель повинен йти “в ногу” разом з цими технологіями, а саме це зможе забезпечити додаткове навчання. Цей модуль для мене був дуже корисним. Я дізналася як краще спілкуватися та впроваджувати таку технологію, як маніпуляція. Постараюся виділити більше часу на уроці для рефлексії. Запам’яталася лекція про інтелект. Щиро дякую лекторові п. Оксані за такі чудові і змістовні лекції. Для мене залишається цікавою тема маніпуляції і про НЛП.

Наталя Селецька, вчитель початкових класів Зашківської ЗОШ l-lll ст. ви. Є. Коновальця

Я прийшла на ці курси, щоб не тільки навчитися чогось, а почерпнути нових знань, які мені найперше знадобляться у роботі з дітьми, а також для власного розвитку і інтелектуального збагачення. Це чудово, що є заклади, які організовують подібні заняття. Це дає можливість педагогам пригадати те, що вони знали, почути щось нове, подивитися на знайомі речі з іншої точки зору, а також спілкуватися з людьми близькими по духу. Сподобалося все, а особливо те, що викладач поділилася  з нами своїми матеріалами і ми маємо можливість у вільний час детальніше ознайомитися з темами, які нас цікавлять. Ще мені імпонує те, що курс пройшов у вільній усній формі. Нас не завантажували різними додатковими письмовими роботами, так як це забирає час на роздуми і аналіз. Запам’яталися, звичайно, життєві приклади, виступи колег, практичні роботи, акцент на потрібних книжках, емоції від спілкування з цікавими людьми. Теми, які мені були б ще цікаві – розвиток ораторського мистецтва, сучасні навчальні платформи та те, як ефективно організувати дистанційне навчання.

Марія Навитка, вчитель інформатики Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи 

ІТ СТЕП Університет з розумінням підходить до того, що навчання є однією з основних форм методичної роботи вчителів щодо професійного розвитку. Користуючись нагодою, хочу сказати Оксані Павлівні велике дякую за її уроки і за ту душевну атмосферу, яку їй вдалося створити під час навчання. Мені подобаються ігри на уроках, пантоміма, і взагалі атмосфера співпраці. Я  пройшла тренування Soft Skills. Кожне заняття було присвячено різним аспектам розвитку людини: від емоційної компетентності, тобто  розуміння себе, своїх бажань і цілей, до розуміння важливості навичок маніпулювання  в роботі педагога, роботи в команді, вмінні  майстерно та цікаво виступати публічно. Рекомендую пройти цей курс тим, хто хоче навчитися по-новому сприймати будь-які труднощі, ефективно їх вирішувати і перетворювати у нові можливості, придбати нові комунікативні навички, дізнатися, як управляти своїм емоційним станом та прийняти себе, розуміючи свій потенціал. Я бажаю IT STEP University  тільки розвитку вперед, розширення своїх можливостей і надалі залишатись номером один в Україні. Мені  все сподобалось! Дякую, що ділитеся досвідом як  відповідати сучасним освітнім викликам і бути на крок попереду реалій ринку освіти та його очікувань.

Наталя Шевчук, вчитель біології Малехівської ЗОШ

Додаткове навчання для педагогів є завжди актуальне, оскільки вдосконалює педагогічну майстерність та професійне зростання вчителя. У курсі найцікавішою для мене була лекція “Психологія емоційного інтелекту особистості”, де я дізналася про цікавий експеримент для підтвердження можливостей нашої свідомості. Також запам’яталися ігрові моменти під час лекцій, а саме малюнки для визначення настрою людини. Теми, які мені були б цікаві – практичні поради, як справлятися з важкими підлітками у школі та як подолати страх перед незнайомою аудиторією.

Віра Кобрин, вчитель Зашківської ЗОШ l-lll ст. ім. Є. Коновальця

Додаткове навчання для педагогів дуже актуальне, оскільки суспільство постійно розвивається, змінюється і ніщо не стоїть на місці. Тому і вчитель має йти в ногу з часом та має бути цікавим для учнів. У сучасній школі психологія і психолог дуже потрібні, важливе порозуміння в учнівському середовищі, з батьками та з вчителями, толерантне ставлення до оточуючих, вміння будувати відносини. Зараз дуже багатьом речам потрібно навчатися як дітям, так і дорослим, щоб будувати грамотні відносини. Психологія допомагає у вирішенні багатьох питань. Мені цікаві теми виховання дітей, як психосоматика пов’язана з фізичним здоров’ям людини.”

Наталя Клименко, викладач математики ДНЗ “Львівське ВПУ торгівлі та сфери послуг”

У сьогоденні цифрової освіти додаткове навчання педагогів є дуже актуальним, адже вчитель у будь-якому віці повинен йти в ногу з часом, і намагатися знати та вміти більше ніж сучасний учень. Цей модуль “Глибинна психолого-педагогічна майстерність” був досить корисним для мене, зокрема використання маніпулятивних прийомів  в освітньому процесі. Багато чого знала, та й дуже багато чого довідалася. Оскільки сама я кінестетик, то найбільше запам’яталися інтерактиви, що були проведені.”

Педагоги успішно захистили свої проєкти. Найкращі з них, з дозволу авторів, публікуємо для перегляду:

Soft skills (Олена Качалуп)

Ідеальний педагог (Оксана Чорна)

Ідеальний педагог (Жанна Пеленська)

Дякуємо всім учасникам курсу за бажання навчати, навчатися, розвивати та розвиватися!

To be continued … 😉