Викладач ІТ СТЕП Університету

У 2005 році закінчив Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, по спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології». У тому ж році поступив в аспірантуру, тема дисертації: «Інформаційна технологія завадостійкого кодування та декодування даних у реальному часі з використанням комбінаторних конфігурацій». Автор близько 50 наукових публікацій.

Має досвід роботи в наступних областяхнизькорівневе програмування, реверс-інжиніринг, аналіз складних систем, криптографія, стенографія, завадостійке кодування, full-stack web dev., smart home, *nix devops. Має досвід розробки продуктів за допомогою наступних мов програмування: python, ruby, c++, java, assembler, delphi, prolog, web (php, js, rails).