Професор ІТ СТЕП Університету, доктор економічних наук

У 1996 році закінчив Українську академію друкарства. Працював у видавничих і поліграфічних організаціях, засобах масової інформації. Викладав в Українській академії друкарства, пізніше у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». 

Навчався в аспірантурі при Українській академії друкарства та докторантурі ДННУ «Академія фінансового управління». Захистив дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня: у 2004 р. кандидата технічних наук (спеціальність 05.05.01 — машини і процеси поліграфічного виробництва), а у 2019 р. доктора економічних наук (спеціальність 08.00.03 — економіка та управління національним господарством). 

Автор та співавтор численних наукових і навчально-методичних праць, зокрема статей у виданнях, що індексуються міжнародними науковометричними базами Scopus та Web of Science. Брав участь у виконанні наукових досліджень і розробок у ДННУ «Академія фінансового управління», Українській академії друкарства та Національному авіаційному університеті. Тривалий час був членом науково-технічної ради з питань видавничої справи при Державному комітеті телебачення та радіомовлення України. 

Наукові інтереси: прогнозування тенденцій розвитку соціальних систем, медіа, інформаційна сфера, видавнича справа, поліграфія, сталий розвиток, антикризове управління