Професор ІТ СТЕП Університету

У 2004 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за кваліфікацією «магістр педагогічної освіти, викладач мови (англійської) та літератури».

Працювала на посаді викладача, доцента кафедри іноземних мов та перекладознавства Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби» (спеціальність 13.00.04 –«Теорія і методика професійної освіти»), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні засади професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту» (спеціальність 13.00.04 –«Теорія і методика професійної освіти»), Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київ.

Автор понад 100 публікацій (монографія, посібники, словники, наукові та публіцистичні статті (у тому числі за кордоном), тези конференцій).

Наукові інтереси: теорія і методика професійної освіти, іноземна мова за професійним спрямуванням.