Запрошуємо реєструватися на участь у Online курсі “Вступ до Java-програмування”!

 

Триває набір на потік: 30 квітня – 15 травня 2020 року

 

Хто може взяти участь: учні 8-11 класів, студенти молодших курсів ІТ-спеціальностей коледжів та університетів, вчителі інформатики

 

Участь безкоштовна. Реєстрація за посиланнями:

 

Які первинні знання потрібні для участі?

Впевнене володіння комп’ютером – читання текстових файлів у форматах .docx, .pdf, .djvu, швидке набирання кодів програм з клавіатури на англійській розкладці. Все інше – опційно, але необов’язково.

 

Програма

 

Online Java-школа. Етап 1. Вступ до Java-програмування
Номер та тема заняття

(згідно програми першого етапу)

Дата on-line заняття Обсяг самостійної підготовки (СП)
Організаційне заняття 30.04
1. Робота з Eclipse. Перша програма. Ознайомлення із поняттями клас, пакет, проект. Коментарі. Оголошення змінних. Ідентифікатори. Ключові слова. Типи даних String, int. Арифметичні операції. Тип даних double. Перетворення (casting) типів int та double. Конкатенація String.

Представлення чисел у двійковій, шістнад-цятковій та вісімковій системах числення (СЧ). Представлення від’ємних чисел у двійковій СЧ.

Операції порівняння. Тип даних boolean. Оператори if, if-else.Логічні функції NOT,AND,OR.

02.05 (сб) СП до заняття 1 (відео 1, 2, 3, література, тести, проект визначення перетину прямокутників)
2. Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли. Оператори while та do-while. Виведення точкових трикутників. 04.05 (пн) СП до заняття 2 (відео 4, тести, проект формування точкових трикутників)
3. Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Масив аргументів методу main. Оператор foreach. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масиву-результату відомої та невідомої довжин. 06.05 (ср) СП до заняття 3 (відео 5, література, тести, проекти опрацювання масивів)
4. Оператори ділення за модулем %, інкремента, декремента, операцій з присвоєнням, тернарний оператор. Логічна функція XOR, shortcirquit логічні функії. Оператори switchcase, break, continue, foreach. 08.05 (пт) СП до заняття 4 (відео 6, 7, тести, література, проекти опрацювання масивів)
Опціональний тестовий іспит 10.05 (нд)
5. Ознайомлення із Java API , пакетом java.lang, класом String та методами length, toLowerCase, toUpperCase, charAt, endWith, startWith класу String. Ознайомлення із поняттям перезавантаження методів та методами indexOf, replace, split, substring класу String. Ознайомлення із поняттям імпорт, ключовим словом static та класом java.util.Arrays. Методи toString, sort, binarySearch класу Arrays. Клас java.util.ArrayList. Методи size, add, get, indexOf класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій ArrayList. 11.05 (пн) СП до заняття 5 (відео 8, література, тести, проекти опрацювання strings).
6. Поняття інкапсуляції, структура класу. Створення власних класів. Оголошення та ініціалізація полів. Оголошення методів. Оголошення та створення об’єктів. Оператор new. Літерал null. Архітектурний шаблон MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) для побудови власних класів. Приклад побудови класу Calculator. Ознайомлення із конструкторами, передаванням в метод посилань на об’єкти. 13.05 (ср) СП до заняття 6 (відео 9, література, тести, MVC-проекти формування точкових трикутників, Fraction- та Vector-Calculators).
Резервне заняття 15.05 (пт)

 

В чому унікальність?

  • Відповідає вимогам двох Objectives корпоративного сертифікаційного іспиту 1Z0-808 Oracle Certified Associated, Java SE8 Programmer. У домашніх завданнях використано більше 100 тестів, рекомендованих корпорацією Oracle для підготовки до іспиту.
  • Забезпечено менторською підтримкою команди шкільних вчителів інформатики, які успішно пройшли аналогічне навчання.
  • За відгуками шкільних вчителів інформатики, які приймали участь у аналогічному навчанні, нарешті реалізовано найбільш вдалий перехід від структурного (алгоритмічного) програмування до програмування, побудованого на принципах об’єктної парадигми, із використанням доречних та зрозумілих прикладів. До того ж відразу і вдало продемонстровано застосування шаблону Model-View-Controller (MVC) для побудови розробником власних класів. 
  • Перші 8 уроків є корисними для початківців. Останній урок №9 може бути корисно подивитись всім розробникам, навіть із неабияким індустріальним досвідом. Курс є стартовим майданчиком для подальшого професійного навчання Java до рівня Oracle-сертифікованого фахівця.

 

Яким чином буде здійснюватися відбір для рев’ю кодів?

За вибором ментора – за наявністю найбільш типових помилок, яскравими або просто правильними архітектурними рішеннями.

 

Як часто буде проводитися рев’ю?

Два-три рази на тиждень.

 

Результат навчання:

Рівень знань, що відповідає вимогам змістової лінії “Алгоритми та програми” навчальної програми з дисципліни “Інформатика” для закладів середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від 17.06.2017 №804. Курс є стартовим майданчиком для подальшого професійного навчання Java до рівня Oracle-сертифікованого фахівця.