Викладач IT Step University

Кандидат фізико-математичних наук

Народилася у 1985 році.
2007 р. — закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика»
З 2009 р. — асистент кафедри прикладної математики
2014 р. — Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку напівосі: автореф. дис.канд. фіз.-мат. наук :
01.01.07 / Паздрій Оксана Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Кутнів Мирослав
Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»

Дисципліни, які викладає:
– чисельні методи,
– чисельні методи математичної фізики,
– диференціальні рівняння,
– програмування
Наукові інтереси: різницеві схеми для нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку.