Положення про академічну доброчесність

Положення про вибір дисциплін-

Положення про кваліфікаційну роботу студента

Положення про організацію індивідуального навчання студентів

Положення про організацію освітнього процесу-

Положення про організацію та проведення семестрового контролю-

Положення про порядок розроблення та періодичний перегляд освітніх програм-

Положення про проектну роботу студентів

Положення про процедуру подачі та розгляду скарг студентів щодо іспитів-

Положення про зарахування результатів навчання в неформальній та інформальній освіті

Положення про надання матеріальної допомоги

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору

Положення про оскарження результатів підсумкового контролю

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок перезарахування освітніх компонент та визначення академічної різниці

Правила внутрішнього розпорядку