Доцент IT Step University

кандидат технічних наук

У 2009 році закінчив Українську академію друкарства. З 2014 року працював на посаді асистента кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства. З 2016 року старший викладач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства. 

Наукові інтереси:
Математичні моделі, методи, алгоритми, засоби для проектування, розроблення і модернізації системи комп’ютерного зору та машинного навчання у різних галузях.
Методи і засоби створення мультимедійних інформаційних систем.
Застосування методів та засобів інформаційних технологій для реалізації економічної безпеки галузей господарювання.

 

Публікації:
19 праць опубліковано у наукових фахових виданнях України й інших держав.
17 праць  у матеріалах наукових, науково-технічних і науково-практичних конференцій (у т. ч. міжнародних).
Співавтор чотирьох монографій.

Контактна інформація: yurii.ratushniak@itstep.org