Викладач IT Step University

кандидат педагогічних наук

У 2013 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Філологія. Мова та література (німецька)». Після навчання поступила в аспірантуру на кафедру англійської філології та методики навчання англійської мови. В 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). Тема дисертації «Методика формування німецькомовної лексичної компетентності майбутніх учителів на основі автентичних художніх творів».

У 2015 році навчалася у міжнародній мовній школі у м. Нью-Йорк, США та отримала сертифікат IH certificate for teaching English (International House/Language School New York).

У 2016 році – сертифікат «Creative ideas for speaking and critical thinking (National Geographic Learning)».

Автор 14 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові інтереси: теоретико-методичні основи навчання іноземних мов: лінгводидактичні засади формування іншомовної лексичної компетентності; застосування інтерактивних технологій з урахуванням засад інтегрованого підходу формування іншомовної комунікативної компетентності.