Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу абітурієнта (паспорт та ідентифікаційний код);
  • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (атестат або свідоцтво про загальну середню освіту та додаток до нього);
  • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, на участь у конкурсі за іспитами при вступі на здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (за наявності);
  • диплом Комп’ютерної Академії «ШАГ» (для випускників системи профільної підготовки Академії, які претендують на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів з обсягом 210 кредитів і терміном навчання 3 роки);
  • сертифікат ЗНО;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків.