Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто такі документи:

  • Заява
  • Паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків (для укладання договору)
  • Документ, що посвідчує особу абітурієнта (паспорт та РНОКПП)
  • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (атестат або свідоцтво про загальну середню освіту та додаток до нього)
  • Сертифікати ЗНО: 1) перший предмет – українська мова; 2) другий предмет – математика; 3) третій предмет (на вибір вступника) – історія України або іноземна мова (англійська; французька; німецька; іспанська), або біологія, або географія, або фізика, або хімія.
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
  • Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
  • Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, на участь у конкурсі за іспитами при вступі на здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (за наявності)
  • Диплом про закінчення програми доуніверситетської підготовки ІТ СТЕП Університету / Диплом Комп’ютерної Академії «ШАГ» (при наявності)

 

 

Якщо маєте запитання щодо вступу, бажаєте побачити середовище університету та дізнатися більше про досягнення та успіхи наших студентів – запрошуємо до нас!

Для цього просимо зареєструватися:

Детальніше про умови вступу та правила прийому в IT Step University можна дізнатися за телефонами: