Рекомендовані до зарахування

Бакалавр Комп’ютерних наук (3 роки навчання, денна)

Бакалавр Комп’ютерних наук (4 роки навчання, денна)

Бакалавр Комп’ютерних наук (4 роки навчання, заочна)

Рекомендовані на основі ступеня (рівня) бакалавра (денна)

Рекомендовані на основі ОКР “Молодший спеціаліст” (денна)

Рекомендовані на основі ОКР “Молодший спеціаліст” (заочна)