Список рекомендованих до зарахування на навчання від 01.08.2019

Бакалавр

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (3 роки, денна форма навчання)

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (4 роки, денна форма навчання)

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (на основі ОКР молодший спеціаліст, денна форма навчання)

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (4 роки, заочна форма навчання)