Сьогодні, 3 липня, розпочався прийом документів для здобуття освітнього рівня магістра в Першому ІТ-університеті.

Прийом на навчання здійснюється на основі ступеня бакалавра за результатами вступних випробувань з урахуванням середнього балу додатку до диплому бакалавра. Прийом документів триватиме в два етапи: з 3 липня по 24 липня, та з 14 серпня по 23 серпня.

Ректор Першого ІТ-університету Віктор Волошин:

«Ми запрошуємо  на магістерські програми бакалаврів, які хочуть здобути якісну освіту і побудувати успішне майбутнє у сфері ІТ. Наші магістерські програми реально забезпечать якісні результати навчання, а також соціальні та особистісні очікування.

Сьогодні наш університет гарантує, що наявні ресурси, які забезпечують навчання, є достатніми та відповідають розробленим магістерським програмам. Ми реалізуємо політику та пов’язані з нею процедури, що забезпечують якість, відповідність стандартам та визнання  здобутих у нас дипломів із забезпеченням ефективності цих процедур».

5 головних питань про  навчання на магістратурі в Першому ІТ-університеті України

Хто може вступити на навчання?

До навчання для здобуття рівня магістра приймаються випускники інститутів, академій, університетів, що мають диплом про отриманий ступінь бакалавра.

Особа може вступити до Академії для здобуття ступеня магістра  на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у формі співбесіди з урахуванням середнього балу додатку до диплому бакалавра.

Чи треба здавати вступні іспити?

Для навчання на магістратурі необхідно скласти вступні іспити – фахове випробування та випробування з англійської мови. Терміни проведення вступних випробувань: перший етап з 25 липня-1 серпня, другий – 28-29 серпня.

Фахове випробування включає завдання з 8 дисциплін: дискретна математика, математичні методи дослідження операцій, об’єктно-орієнтоване програмування, програмування, комп’ютерні мережі, моделювання систем, системний аналіз, організація баз даних та знань.

Вступники на навчання за ОП програмою підготовки магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, допускаються до участі у фахових вступних випробовуваннях за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у формі співбесіди

Англійська –  випробування складається з трьох рівнів: граматично-лексичні завдання, письмовий переклад завдань з використанням загальновживаної лексики, творче письмове завдання на запропоновану тематику.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

За якими спеціальностями та спеціалізаціями проходить навчання?

Магістерська програма зі спеціальності “Комп’ютерні науки” передбачає спеціалізації Наука про дані, Штучний інтелект, Моделювання великих даних, Аналіз та обробка великих даних. Усі навчальні програми ВНЗ розроблені з урахуванням міжнародних вимог та враховують особливості сучасного ринку праці. До викладання дисциплін спеціалізації будуть залучені практикуючі IT-спеціалісти провідних компаній України.

Чи передбачена заочна форма навчання?

В Першому ІТ-університеті навчання проходить як на денній, так і на заочній формі. Прийом документів для навчання на заочній формі проходить в два етапи:  3-24 липня, 14-23 серпня. Вступні випробування проходитимуть 25 липня-1 серпня та 28-29 серпня.

Які документи необхідно подавати?

Вступник на магістратуру має подавати копії документів в паперовій формі та особисто пред’явити оригінали:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вищий навчальний заклад «Комп’ютерна Академія ШАГ» – це перший ІТ-університет в Україні, який спеціалізується на ІТ-освіті. Навчальні програми – це унікальні авторські методики, що отримали високу оцінку IT-індустрії, а викладачі – практики з найбільших ІТ-компаній України. ВНЗ готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями, які є актуальними на ІТ-ринку. 

По завершенню навчання студенти отримують диплом про вищу освіту, а також міжнародні сертифікати від лідерів індустрії, адже ВНЗ «Комп’ютерна Академія ШАГ» є авторизованим центром компаній Microsoft, Cisco, Autodesk, Oracle, Google.