Дмитро Пелешко, проректор Першого ІТ-Університету України:

“Робота в команді і практика протягом кожного навчального семестру – дві важливі складові навчального процесу”.

Про бакалаврський рівень підготовки:

Бакалаврські програми розроблялися за навчальними програмами передових світових університетів. Оскільки ми сповідуємо студентоцентровану модель навчання, до розробки навчальних програм дуже тісно долучалися провідні компанії та фахівці не лише  зі Львова. В основі студентоцентрованої моделі навчання лежить набуття практичних навиків, оскільки основна мета – це забезпечення на виході працездатного фахівця, який відразу зможе йти на роботу. І нашим  головним завданням тепер стає забезпечення належного рівня якості навчання.

Про магістерський рівень підготовки:

В основі навчальних програм магістерського рівня підготовки лежать програми МІТ, Stanford University, що визнані одними з найкращих в світі.  До процесу створення наших навчальних програм ми залучали кращих експертів не лише з IT-компаній, а й з інших університетів України, Польщі, Чехії.  Переважна більшість дисциплін на магістерському рівні підготовки  – це наукоємні дисципліни, які призначені для того,  щоб дати поглиблені знання у сфері  дослідження та розробки, а не лише у сфері  використання програмних продуктів, як це є в більшості українських університетів.

Про практику:

Найбільш виразною особливістю навчального процесу є робота в команді і практика протягом кожного навчального семестру.  Це дає можливість закріпити теоретичні знання, навички та вміння, набуті протягом семестру на практиці. Таким чином ми отримуємо фахівця зовсім іншого рівня практичної підготовки, зовсім іншого рівня закріплення отриманих знань.

Про формат навчання:

Процес навчання – це коворкінгові заняття, проектна робота, командна робота, і дуже багато практики. Ми намагаємося не просто надати можливість вивчення професійних дисциплін, а реалізувати себе та свої задуми саме в контексті набуття практичної освіти.

Вивчення блоку професійних дисциплін – це навчання і практика під керівництвом успішних фахівців з успішних ІТ компаній. Ми розуміємо важливість синергії освіти та бізнесу,  ми розуміємо важливість працевлаштування наших студентів і ми розуміємо важливість актуалізації знань. Ми робимо на цьому акцент і з цією метою до навчального процесу дуже тісно залучені провідні фахівці провідних ІТ-компаній.

Про випускників:

Наш бакалавр – це випускник, який буде мати необхідний набір знань для того щоб розпочати свою роботу з різних позицій в ІТ-компаніях. Ми не ставимо собі за мету підготувати архітектора чи SEO, ми претендуємо на те, що наш бакалавр – це працівник production сфери, працівник інженерії знань, мобільної інженерії. Тобто це той junior, який може починати роботу без додаткової підготовки.

Що стосується магістерського рівня, то очевидно що цілеспрямування нашого випускника є зовсім іншим. Ми розглядаємо для наших магістрів такі позиції як Data Scientist, Data Mining Engineer (фахівець з інтелектуального аналізу даних), Machine Learning Engineer (фахівець з машинного навчання), Computer Vision Engineer (фахівець з комп’ютерного зору) та інші. І це вже не рядовий фахівець, це людина, яка буде володіти не тільки можливістю використання інтелектуальних інформаційних технологій, а така, яка зможе сама проводити наукові дослідження та розробляти, як математичний апарат, так і інформаційний продукт. Ми орієнтуємо нашого випускника на різноманітні R&D підрозділи, які сьогодні інтенсивно розвиваються в ІТ-компаніях і вважаються найбільш передовими підрозділами ІТ-компаній.