Доцент IT STEP University

Доцент кафедри вищої математики НУ «Львівська політехніка»,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1992 році закінчила механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, а у 2000р.- аспірантуру цього ж ВНЗ. У 2001р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «диференціальні рівняння».  Тема дисертації «Багатопараметричні обернені задачі для рівнянь параболічного типу». Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць та 3 посібників. Має 25 років науково-педагогічного стажу.

Професійні  інтереси: рівняння математичної фізики, диференціальні рівняння, лінійна алгебра, математичний аналіз, теорія ймовірностей, теорія ризиків.

Наукові інтереси: обернені задачі для параболічних рівнянь.