Генерація та реалізація великих ідей роблять світ кращими. Згідно цього принципу, наукові дослідження університету спрямовані на розробку інноваційних рішень найскладніших науково-технічних завдань, покликаних покращити наше життя і зробити його безпечним. Пошук цих рішень здійснюється через мережу творчої колаборації із провідними світовими науково-дослідними інститутами, групами, центрами та консорціумами, які провадять передові дослідження в областях інформаційних технологій, обчислювального (штучного) інтелекту та інтелектуального аналізу різноманітних процесів.

Усі члени наукової спільноти університету в умовах новаторства, творчості, винахідництва та підприємництва займаються створенням і просуванням нових знань для пошуку рішення проблем реального світу.

Наукові напрями

В рамках фундаментальних та прикладних досліджень в Університеті ведеться робота за такими науковими напрямами:

Технології інтелектуального аналізу даних, моделювання та прогнозування детермінованих моделей в умовах невизначеності

Науковий керівник – д.т.н., доцент Рак Т. Є. 

Об’єктом наукових досліджень є розв’язання задач оптимального управління в умовах безпосереднього зв’язку прогнозованого значення із факторними ознаками, які виділяються із добре структурованих даних. В рамках наукового напряму отримано багафакторні методи визначення показника оптимуму для розв’язання задач оптимального управління. Отримано методи побудови прогностичних моделей в умовах невизначеності. Окремим класом розглядаються критеріальні задачі. Отримано балансові моделі для економіко-статистичного моделювання фінансових процесів

Наукова діяльність студентів

В університеті створено наукове товариство студентів і молодих учених, яке є добровільним молодіжним об’єднанням. Метою діяльності товариства є:

  • сприяння професійному зростанню студентів і молодих науковців через залучення їх до наукової діяльності;
  • об’єднання їхніх зусиль для розробки інформаційних інтелектуальних технологій для вирішення пріоритетних наукових завдань в рамках різноманітних міжнародних грантів і спільних проектів з виробничими компаніями;
  • розвиток інноваційної діяльності молодих вчених.

Результати наукових досліджень будуть висвітлюватись студентами та молодими науковцями на міжнародних конференціях, тематичних семінарах, літніх школах, різноманітних конкурсах наукових робіт та стартапів.