Професор
доктор технічних наук, доцент

За фахом –  інженер-системотехнік. У 1996 році з відзнакою закінчив кафедру ЕОМ Національного університету “Львівська політехніка” за спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи і мережі». З 1996 року працював на різних посадах у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності: викладача, доцента, завідувача кафедрою, декана факультету, директора інституту і проректора з науково-дослідної роботи. Навчався в аспірантурі Національного університету “Львівська політехніка”.

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень. У 2013 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Тема дисертації «Ієрархічні моделі та інформаційні технології оперативного управління в умовах надзвичайних ситуацій». Член спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів (Д 64.052.08 – Харківський національний університет радіоелектроніки).

Автор понад 130 наукових праць, навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників і патентів. Організатор та співорганізатор низки міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів та конкурсів. Заступник голови програмного комітету та співорганізатор міжнародної конференції «IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing». Брав участь у 8 міжнародних проектах за різними програмами як співорганізатор або координатор.

Наукові інтереси: системи підтримки прийняття рішень, сучасні інформаційні технології в освіті.

Електронна пошта: taras.rak@itstep.org